<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1628544224115940&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan kommer du i mål med en god strategi for inbound marketing

 

Det kan måske virke som en stor mundfuld at gå i gang med inbound marketing, fordi der umiddelbart er mange ting, man skal huske at få tjek på, før man begynder. Det vigtigste er at skabe en holdbar strategi, og vi har udviklet en god metode, som vi bruger sammen med vores kunder. Her kan du læse, hvordan vi gør.

En god strategi handler om at have viden og planlægning på plads. Derfor er vores proces baseret på en række møder og workshops, hvor kundens viden og kompetencer kommer frem og kombineres med vores. Så kan vi til slut samle tankerne og lave en gameplan, der ligger til grund for arbejdet med indsatsen.