HubSpot Marketing Enterprise – HubSpot rykker op på øverste hylde med en stribe nye features

5. september 2018

enterprise analytics views

Af Jeppe Houman Nyrup om HubSpot

HubSpot har i mange år haft et produkt, de kaldte Enterprise. Det var dog ikke særligt Enterprise-egnet, hvis vi skal være ærlige.

I realiteten var forskellen på Enterprise og Pro kun størrelsen på kontaktdatabasen. De funktioner og muligheder, platformen kunne tilbyde større virksomheder, var langt fra dækkende for, hvad organisationer på tværs af grænser har brug for.

Den tid er heldigvis ovre. Med de nyheder i Enterprise-produktet, som HubSpot netop har offentliggjort ved INBOUND 2018, er der nu tale om robust og attraktiv løsning for mange virksomheder i Enterprise-segmentet. Lad os kigge nærmere på dem:

Content partitioning

En af de største udfordringer hidtil har været adgangsstyring af brugere. Brugeradgangen til HubSpots forskellige værktøjer har stort set været en alt-eller-intet adgang. Har man fået rettigheder til at publicere blogposts eller rette i templates, så har det været gældende for alle sproglag eller versioner. Det har især skabt udfordringer i større virksomheder med en vis grad af decentral organisering. Her har marketingmedarbejdere i Norge haft adgang til tyske templates, hvilket selvsagt giver nogle governance-udfordringer.

Det bliver nu muligt at lave individuelle og teamrettigheder til dele af organisationen, så denne adgang bliver meget nemmere at kontrollere.

Single sign-on

HubSpots sign-in procedure har også været en udfordring for nogle it-afdelinger, fordi loginet har været web-baseret. I det nye Enterprise-produkt åbner HubSpot for at, man kan styre brugeradgangen via single sign-on, så passwordet er i it-afdelingens kontrol og ikke noget, den enkelte bruger nødvendigvis skal administrere.

Custom events

Denne feature har egentlig være tilgængelig et stykke tid i Enterprise produktet, men der kommer nu en væsentlig udbygning af mulighederne, da man fremover også kan lave event tracking bag et login. Det betyder konkret, at man fremover kan forbedre servicen og kommunikationen til brugere i web-applikationer, så man eksempelvis kan sende e-mails til brugere, som ikke benytter visse dele af en app.

Slack-notifikationer i workflows

Virksomheder, der bruger Slack til intern kommunikation, kan nu styre notifikationer til enkelte brugere eller kanaler i HubSpots workflow-værktøj. Vi har prøvet denne feature af nogle uger, og det er i realiteten kun fantasien, der begrænser mulighederne for at holde organisationen opdateret på, hvad der sker med nye leads eller henvendelser.

Workflow extensions

Workflow-værktøjet får nogle opdateringer, som gør det væsentligt nemmere at kommunikere med og automatisere processer i andre værktøjer. HubSpot har allerede en del Connect-partners, som integrerer med HubSpot via API, men denne opgradering gør det muligt at styre udvekslingen af information via workflow-værktøjet.

Custom bots

Enterprise-suiten giver også muligheder for at lave tilpassede bots, som ikke bare henter information i HubSpots database, men kan kigge ind i eksterne systemer og trække oplysninger herfra. Det skal siges, at denne funktionalitet nok kræver minimum et grundkursus i bits og bytes for at kunne bygge noget brugbart, men der er virkelig mulighed for at skabe noget avanceret automatikon i samspillet mellem virksomhedens systemer.

Calculation properties

HubSpots database har indtil nu været temmelig enstrenget i sin datamodel i den forstand, at databasen har bestået af en række felter med en værdi. Al beregning baseret på disse værdier har skullet ske enten i et eksternt system eller i nogle tilfælde ved hjælp af lidt javascript på websitet. Der kommer en ny type felter i HubSpots database, hvor du kan lave beregninger baseret på værdierne i andre felter. Hvis du er vant til at arbejde med databaser, vil du nok stadig anse disse felter som ret simple, men det er en god begyndelse og et tiltrængt tiltag.

Tracking af recurring revenue

Det har været vanskeligt for virksomheder med løbende betaling at lave ROI beregninger og pipeline estimering – simpelthen fordi værdien af en deal eller en kunde har været baseret på et fast beløb. Også her bliver mulighederne udvidet, så man nu kan arbejde med tal baseret på en løbende omsætning frem for engangsbeløb. 

Analytics-filtrering

Hidtil har Enterprise-portalen kun været i stand til at vise et samlet trafiktal i Sources-rapporten, hvor alle domæner blev lagt sammen. I den nye Enterprise-version kan man tilpasse disse rapporter meget segmenteret, så man eksempelvis kan lave en rapport over besøgene på et subbrands website, for et bestemt landedomæne eller sågar for en bestemt forretningsenhed. Dette er et stort fremskridt i rapporteringsmulighederne, som må siges at have været noget skrantende indtil nu.

E-mail frequency safeguard

E-mail er en effektiv kommunikationskanal, hvis man benytter den med omhu. Desværre kan det være vanskeligt at holde øje med antallet af e-mails, en enkelt kontakt modtager, når der er +100 workflows aktiveret. Der kommer nu mulighed for at begrænse antallet af sendte e-mails til en kontakt.

Tættere samspil med Facebook

HubSpot har i en rum tid arbejdet tæt sammen med Facebook, og dette samarbejde får tilført et ekstra lag i den nye Enterprise-platform. Således bliver integrationen mellem de to systemer udbygget i forhold til call-to-actions, formularer og Messenger, så det reelt er muligt at køre komplette kampagner på Facebook med konverteringer og dialog via Messenger.

CMS Memberships

Vi har ofte fået forespørgsler på at bygge et univers for kunder eller personer, som af den ene eller anden grund skal have eksklusiv adgang til noget indhold. Det har ikke for alvor været muligt i HubSpot. Man har kunnet lave lidt ved hjælp af Smart Content, men ikke noget, der på nogen måde har været sikret imod, at uvedkommende kunne få adgang.

Websites med individuelt login bliver også en del af den nye Enterprise platform.

Og alt det andet…

Derudover får Marketing Enterprise en Youtube-integration, en mere automatiseret split-test-funktion, mere individuelle brugerrettigheder til sociale konti, søgning i properties, relationelle imports, mere avanceret rapportering og en del mere.

Ny prisstruktur

Det er væsentligt at nævne, at HubSpot qua disse mange opdateringer hæver prisen på Marketing Enterprise til 3000€ om måneden for kommende kunder. Er man kunde på Marketing Enterprise inden 1/11-2018, får man alle disse features med i den nuværende pris.

Desuden ændrer HubSpot politik omkring antallet af domæner. Det bliver fremadrettet kun muligt at tilknytte ét top-level domæne til en Enterprise-portal, hvor man tidligere kunne lægge indhold på alle de domæner, man ønskede.

Med top-evel-domæne forstås alt det, som er selv domænet. Subdomæner på dette domæne er stadig ubegrænset ligesom de landespecifikke suffixes: subdomæne.topleveldomæne.suffix.

Ønsker man at tilkoble ekstra top-level-domæner kan disse tilkøbes for 700$ om måneden.

Salgschefens guide til HubSpot